zabac 3.psd
razmaknica.psd
razmaknica.psd
1. Vizija tvrtke
   
Vizija tvrtke ARVALIS je biti moderna, fleksibilna, učinkovita i inovativna tvrtka koja se kvalitetom svojih proizvoda, profesionalnim pristupom, te zadovoljstvu naših klijenata...
...
Tko to još čita!!!

2. Naša misija
   
Vidi pod broj 1
poza-gore 5.jpg
  [izdavaštvo i grafičko oblikovanje]
facebook_button_1.jpg.gif
facebook-logo.psd
   HOME	IZDAVAŠTVO            NARUDŽBE/PLAĆANJE
poza-gore 5.jpg
6a6.jpg
7a7.jpg
4a4.jpg
Močvarna smeđa žaba (Rana arvalis) živi u nizinama i naseljava vlažne livade i močvarna zemljišta.

Kao što joj ime kaže - smeđa je!
Osim ove vrste, u Hrvatskoj su prisutne još tri vrste smeđih žaba: livadna smeđa žaba (Rana temporaria), šumska smeđa žaba (Rana dalmatina) i lombardijska smeđa žaba (Rana latastei).

Ako ste gledajući ove slike močvarne SMEĐE žabe, pomislili da vam monitor nije dobro kalibriran - krivo, monitor je dobar - a upravo je boja Rana arvalis ono što ju čini posebnom!

Zapravo, veliki dio godine i nije toliko posebna, ili točnije, posebna je svega par dana i to samo mužjak. Cijela priča započinje krajem zime, kod nas negdje od početka do sredine ožujka, kada dnevne temperature dosegnu 15-17˚C, a to naravno ovisi o godini.
Tada se okupljaju u velikom broju radi parenja. Mužjaci močvarne smeđe žabe izgledaju kao i ženke, ali tih dana postupno mijenjaju boju, iz te normalne smeđe-crvenkaste sa tamnim pjegama, u tamno-ljubičastu, sve do u konačnici - nebeskoplave. Što je intenzivnija plava boja mužjaka, to će više ženki baciti oko na momka, čime će dotični osigurati potomstvo.

Mužjak može zbog stresa (ukoliko se uplaši) izgubiti boju u svega par minuta, ali ženku ne ispušta čak ni ako ga uzmete u ruku. “Zagrljeni” ostaju sve dok ženka ne položi jajašca. Osim boje, mužjaci se služe i glasanjem karakterističnim samo za ovu vrstu.

Parenje se uglavnom odvija u plitkim privremenim lokvama i kanalima u šumi ili njenoj neposrednoj blizini. Takva vlažna močvarna staništa kod nas su karakteristična za područja poplavnih nizina velikih rijeka (Sava, Drava i Dunav). Močvarna smeđa žaba se može naći u Turopolju, Lonjskom polju...  Na popisu je zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj.
2a2a.jpg
Močvarna smeđa žaba Rana arvalis
3a3a.jpg
arval-logo.psd
razmaknica.psd
razmaknica.psd
K o n t a k t:  Denis Lešić
Tel: 098/35-35-89
E-pošta:
info@arvalis.hr
krcki.val@gmail.com
direktor
 izdavaštvo  i grafičko oblikovanje
Žiro račun: 2402006-1100638349
(IBAN)  HR9824020061100638349
razmaknica.psd
razmaknica.psd
arvalis-gumb-bez slova.ai
ARVALIS  j.d.o.o. za usluge
Lavoslava Ružičke 46
HR - 10 000 ZAGREB
razmaknica.psd
razmaknica.psd
5a5.jpg
Nastanjuje središnju, sjeveroistočnu i istočnu Europu te sjeverozapadnu Aziju i uski dio sjeveroistočne Azije.
U Europi: Rusija, Ukrajina, Moldavija, Rumunjska, Hrvatska, Mađarska, Slovačka, Poljska, Bjelorusija, Litva, Latvija, Estonija, Finska, Švicarska, Austrija, Njemačka, Češka, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Belgija, Nizozemska.
1a1a.jpg
Tvrtka je osnovana 2012. godine u Zagrebu, od strane jednog os
Nekoliko osnovnih podataka o tvrtki  A R V A L I S  s osobitim naglaskom na “VIZIJU” i “MISIJU” tvrtke.
OiB 32289496287         MB 2928205        MBS 080812208
Kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.